Bibelhelg

Virksund kursuscenter, Danmark, 23-24 mars 2013

Bibelen og vitenskapen

Bibeltime ved Seth Erlandsson.

Å se livet som et hellig kall

Bibeltime ved Øyvind Edvardsen.

”Jeg skammer meg ikke over evangeliet”

Bibeltime ved Egil Edvardsen.

Kveldsgudstjeneste

Ved Lars Gunnarsson

Høymesse

Gud som historiens herre

Bibeltime ved Seth Erlandsson.

Evangeliet og pietismen

Bibeltime ved Tor Jakob Welde.

Bønnen – vår samtale med Gud

Bibeltime ved Øyvind Edvardsen.

Kveldsgudstjeneste

Ved Ingvar Adriansson

Tilbake